ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

Основна школа „Братство“ у Стрезовцу основана је 1931. године и од тада па до данас ради, са прекидом у току другог светског рата, кад је радила само на албанском језику.  После другог светског рата била је двојезична: на српском и албанском (шиптарском) језику до 1999. године.

Школске 1999/2000. године није дозвољено да похађају наставу у истој згради,  па су деца била принуђена да наставу похађају по околним школама (виши разреди), док су нижи разреди те године радили у приватној кући у Стрезовцу у засеоку Популанци

 Школске 2000/2001. године поново је профункционисала цела школа од првог до осмог разреда, са два своја истурена одељења у селу Бољевцу и селу Царевцу.  За месту рада изабрана је давно напуштена приватна кућа Милутина Томића.  За коришћење зграде плаћана је кирија а зграда прилагођена потребама извођења наставе.  На адаптацији просторија допринос је дала хуманитарна организација ИРЦ, али и поред тога услови за нормалан рад нису постојали.  Тесне и неосветљене учионице (собе), зборница (шпајз) површине 2×2, само су неки од примера потешкоћа и немогућности рада.  У опремање те импровизоване школе највећи допринос дало је Министарство просвете Републике Србије.  У тим условима  школа је функционисала пуних 6 година. 

     На иницијативу НВО „Дечја радост“ из Гњилана, са седиштем у селу Шилову, Народна канцеларија председника републике одлучила је да деци из Стрезовца и околине сагради нову школу. Изградња је почела 2006.године. Исте године, 1.октобра почела је са радом. Под истим кровом су школа и амбуланта. Школска зграда и амбуланта изграђене су средствима разних донатора из наше Републике а све у организацији Народне канцеларије и града Београда. Дан усељења у нову школску зграду, 1.октобар, биће прослављан као Дан школе.

    Просторије за школску употребу,матична школа, издвојена одељења у Бољевцу и Царевцу су укупне површине 1400 m2 што одговара садашњим потребама школе. Учионице су простране, и према садашњем броју ученика, који има тенденцију смањења, потпуно одговарају намени.

    Школа ове школске године има укупнпо 20 ученика у свих осам разреда и са два издвојена одељења-у селу Бољевце и селу Царевце. Тамо постоје школске зграде са довољно простора, а мало ђака.

    Школа је укупно опремљена са доста наставних средстава.  Има поново библиотеку са фондом од 3200 књига, захваљујући разним донаторима и добрим људима.  Школа поседује 15 компјутера, ТВ пријемник, ДВД уређаj …   

   Школа је 1998/1999 имала 114 ученика док данас има свега 20, што указује на погубан утицај догађаја на Косово и Метохији у то време.  Изградњом нове школе услови рада и школовања су се нормализовали.