1. Сузана Златановић- српски језик и књижевност
 2. Слободан Ристић- енглески језик
 3. Николија Богдановић- музичка култура
 4. Маја Веселиновић- ликовна култура
 5. Драган Перић- историја
 6. Милош Илић- географија
 7. Момчило Антић- биологија
 8. Милан Перић- математика
 9. Милош Ристић- хемија
 10. Милош Антић- техника и технологија
 11. Слободан Денић- информатика
 12. Милан Станојевић- физичко и здравствено васпитање
 13. Александар Аритоновић- физичко и здравствено васпитање
 14. Слободанка Васић- руски језик
 15. Горан Костић- верска настава