ТИМОВИ У ШКОЛИ

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

1. Маја Веселиновић- председник тима

2. Марија Ђорђевић

3. Зоран Менковић

4. Сања Ђорђевић- родитељ

5. Марија Дикић- ученик

6. Душан Јевтић- представник опшине

Тим за самовредновање

1. Бојан Јовић- – председник тима

2. Милош Антић- наставник

3. Славиша Антић- наставник

4. Соња Стевић- родитељ

5. Рејхан Куртеши- ученик

6. Душан Авраовић- представник опшине

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

1. Љубиша Јевтић- председник тима

2. Јелена Станковић- наставник

3. Иван Марковић-наставнил

4. Бранислав Дикић- родитељ

5. Вук Перић- ученик

6. Милан Томић- представник опшине

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

1. Ненад Симоновић- председник

2. Милош Ристић- наставник

3. Небојша Алексић-наставник

4. – родитељ

5. Бојан Алексић- представник опшине

6. Марија Стевић- ученик

Тим за Годишњи план рада школе

1. Слободан Денић- председник

2. Момчило Антић. Наставник

3. Милан Станојевић-наставник

4. Јелена Михајловић- стручни сарадник

5. Негован Васић- директор школе

Стручни актив за развојно планирање

1. Сузана Златановић- председник

2. Соња Денковић- наставник

3. Јована Николић-наставник

4. Јелена Михајловић- стручни сарадник

5. Дејан Живић- родитељ

6. Настасија Дикић – ученик

Стручни актив за развој школског програма

1. Јелена Николић- председник

2. Николија Богдановић- наставник

3. Драган Перић- наставник

4. Слађана Николић

Тим за професионални развој

1. Милан Перић- председник

2. Горан Костић- наставник

3. Милош Илић-наставник

4. Живица Перић- родитељ

5. Давид Живић- ученик

6. Ненад Трајковић- представник опшине

Тим за инклузивно образовање

1. Јелена Михајловић- стручни сарадник

2. Соња Денковић- наставник

3. Зоран Менковић-наставник

4. Јелена Станковић-наставник

5. Сузана Златановић- наставник

6. Фетија Бериша- родитељ

7. Енвер Жура-родитељ

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања чине:

  1. Маја Веселиновић – председник
  2. Марија Ђорћевић – члан
  3. Зоран Менковић –  члан
  4. Родитељ – Драгана Арсић
  5. Ученик – Марија Дикић.
  6. Представник општине – Душан Јевтић